Polisi Gwarant

Gwasanaeth Cyn-Werthu

Rhowch fanylion am y weithdrefn gynhyrchu
Neilltuo dylunydd i wirio'r ffeiliau a gwaith celf.

Gwasanaeth Gwerthu

Dyluniadau datrysiad wedi'u teilwra
Gwneud sampl bras i'w wirio gyntaf.
Cludo'r sampl i'r cleient ar gyfer cyfeiriad Cyn-pro.

Gwasanaeth Ôl-werthu

Gwarant ansawdd blwyddyn gyda chynnal a chadw gydol oes.
Ni fyddwn byth yn eithrio ein cyfrifoldebau ar ddiffygion sy'n eiddo i gynnyrch.
Amser ymateb: ar ôl derbyn hysbysiad defnyddiwr, rydym yn sicrhau cefnogaeth ôl-werthu 24 awr.
Ymchwiliad e-bost: bydd ein tîm ôl-werthu yn anfon e-bost at y defnyddiwr bob mis yn ystod y cyfnod gwarant i ddilyn cyflwr gweithio'r pecyn, ac i ddarganfod a datrys problemau, os oes angen.
Ail-archeb: ymateb ar y ffordd gyflymaf i arbed amser y cleient.
Please sent our after sales service  support for more information: info@minimoqpackaging.com