Polisi Gwarant

Gwasanaeth Cyn Gwerthu

Rhowch fanylion am y weithdrefn gynhyrchu
Neilltuwch ddylunydd i wirio'r ffeiliau a'r gwaith celf.

Gwasanaeth Gwerthu

Dyluniadau datrysiad wedi'u haddasu
Gwneud sampl garw i'w wirio gyntaf.
Llongau sampl i gleient er mwyn cyfeirio atynt cyn-pro.

Gwasanaeth Ôl-Werthu

Gwarant ansawdd blwyddyn gyda chynnal a chadw gydol oes.
Ni fyddwn byth yn eithrio ein cyfrifoldebau ar ddiffygion sy'n eiddo i gynnyrch.
Amser ymateb: ar ôl derbyn hysbysiad y defnyddiwr, rydym yn sicrhau cefnogaeth ôl-werthu 24 awr.
Ymchwiliad e-bost: bydd ein tîm ôl-werthu yn e-bostio'r defnyddiwr bob mis yn ystod y cyfnod gwarant i ddilyn cyflwr gwaith y pecynnu, ac i ddarganfod a datrys problemau, os oes angen.
Gorchymyn ailadrodd: ymateb ar y ffordd gyflymaf i arbed amser cleient.
Anfonwch ein cefnogaeth gwasanaeth ôl-werthu i gael mwy o wybodaeth: info@minimoqpackaging.com